"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Literárně dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí rozvíjet tvořivost a k jejímu vyjádření používat kultivovaně své tělo i hlas. Díky práci v kolektivu se učí také spolupráci a toleranci, vyjadřovat svůj názor, přijímat i poskytovat zpětnou vazbu. Výuka probíhá prostřednictvím dramatických her, hlasových, dechových, rytmických a pohybových cvičení i práce s textem. Žáci jsou citlivě a systematicky vedeni k veřejnému vystupování – věnují se přednesu, podílí se na tvorbě a hře divadelního představení, uvádí koncerty. Ve vyšších ročnících se žáci seznamují s teorií a historií divadla a získávají tak všeobecný kulturní přehled. Věnují se i vlastní tvorbě. V případě zájmu mohou být připravováni i ke studiu na konzervatoři či vysokých uměleckých školách.

Vybraní žáci Literárně-dramatického oboru mají možnost herecky spolupracovat s Nahým divadlem. Více informací o divadle najdete na www.nahedivadlo.cz.

Vyučující

Jméno vyučujícího Místo výuky
Mgr. Chytil Jan Rožnov
MgA. Maléřová Lucie Rožnov