"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Taneční obor

Tanec jako pohybová estetika je uměleckou formou, která může ovlivnit mladé lidi po celý jejich budoucí život. Nejedná se pouze o jednostranné zatížení těla, ale o komplexní výchovný program, který má kompenzační a formativní charakter. Základem každého tance je správné držení těla. Tomuto držení se děti systematicky učí formou posilovacích cvičení a tanečních her. Během studia se také děti naučí prostorovému cítění, vnímání hudby a orientaci v ní. Toto jsou základní stavební prvky každého tance. Studium tanečního oboru se dělí na dva stupně. První stupeň má sedm ročníků a druhý čtyři. Na I. stupni se žáci v předmětu taneční průprava seznámí s vlastním tělem, hudbou a prostorem při rozvíjení těla jako celku. V předmětu základní taneční techniky se seznámí s klasickým, současným a lidovým tancem a ve vyšších ročnících se stepem, tancem na špičkách, sportovními masážemi a dějinami tance. Na II. stupni se rozvíjejí a prohlubují všechny naučené techniky. V průběhu celého studia jsou žáci klasifikováni. Své dovednosti prezentují na rozličných vystoupeních školy.

Více o tanečním oboru najdete na 

http://tozusroznov.webnode.cz/

Vyučující

Jméno vyučujícího Místo výuky
Hofmanová Jana Rožnov
Bc. Hofman Petr Rožnov