"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Výtvarný obor

Přípravku výtvarného oboru navštěvují děti od 5 let. Výuka probíhá 1x týdně v lekcích o 3 vyučovacích hodinách. Žáci kreslí, malují, modelují, seznamují se s grafickými technikami a dekorativními činnostmi. Rozvíjí se jejich invence a dovednosti. Základní studium VO (I. stupeň) je 7 leté. Výuka probíhá 1x týdně v lekcích o třech vyučovacích hodinách. Během studia se žáci zdokonalují ve všech výtvarných technikách. Ke kresbě, malbě modelování, grafickým technikám a dekorativním činnostem přibývá malba na sklo, práce s materiálem a výtvarné teorie. Rozvíjí se nadále jejich dovednosti s důrazem na tvůrčí schopnosti, zdokonalují se v kresbě a malbě podle modelu. Nadané žáky připravujeme k přijímacím zkouškám na střední odborné a umělecké školy. Mnozí žáci přicházejí žádat o přípravu ke zkouškám až na začátku 9. třídy ZŠ, což je již pozdě. Vzhledem k tomu, že talentové zkoušky na SŠ probíhají již na počátku 2. pololetí, je nutné s intenzivní přípravou začít alespoň od počátku 8. třídy ZŠ. Základní studium VO je završeno absolventskou prací na veřejné výstavě. Na II. stupni je studium čtyřleté a je završeno také absolventskou prací. Kromě dalšího rozvíjení a prohlubování tvůrčích schopností a dovedností připravujeme žáky k talentovým zkouškám na VŠ, např. na PF, FF, architekturu apod. Samostatným oddělením je modelováni (keramika) se stejným zařazením žáků do ročníků a stejnou hodinovou dotací. Nad rámec běžné školní výuky je výuka dospělých –kresba a malba, v případě zájmu také v modelování (keramika). Všichni žáci i dospělí platí školné. Materiál i pomůcky poskytuje škola.

Vyučující

Jméno vyučujícího Místo výuky
Výtvarný obor  
Mgr. Pavla Kramolišová Rožnov
Mgr. Chytková Judita Rožnov
Mgr. Mynářová Jana Rožnov
Mgr. Křenková Veronika Rožnov
Keramika  
Mgr. Mynářová Jana Rožnov